Genimap.fi ei ole enää tässä URL-osoitteessa. Kokeile sijaan affecto.com.

Digitaalisen asiakaspalvelun tulevaisuus

Suomessa asiakaspalvelu on jo kovin digitalisoitunutta. Lähes minkä tahansa asian voi hoitaa netissä, tai erilaisilla sovelluksilla, eikä toisen ihmisen kohtaaminen ole enää välttämättä lainkaan pakollista.Verkkoasioinnin edelläkäviöihin kuuluvat myös markkinoilta löytyvät lainapalvelut, jotka tarjoavat asiakkailleen parhaat pikalainat. Tästä seuraa sekä hyviä, että huonoja asioita, joista kerromme lisää tällä sivulla pohtiessamme, miltä digitaalisen asiakaspalvelun tulevaisuus vaikuttaa.

Digitaalinen asiakaspalvelu nopeuttaa palvelun saamista

Kun asiat hoidetaan digitaalisesti, voi jonottamisen unohtaa. Palvelut ovat käytettävissä juuri silloin kun asiakas haluaa, ympäri vuorokauden, sekä kaikkina viikonpäivinä. Tämä tekee palvelun saamisesta nopeaa, kunhan vain asiakas tietää mitä tekee. Juuri nopeutensa vuoksi digitaalisen asiakaspalvelun tulevaisuus näyttääkin kovin lupaavalta; kiireisessä maailmassamme kiireiset ihmiset haluavat saada asiansa hoidettua yhä vain nopeammin, ja digitaalinen asiakaspalvelu vastaa tähän vaatimukseen.

Digitaalinen asiakaspalvelu saattaa tuntua vaikealta käyttää

Määrätyt käyttäjäryhmät, kuten vanhukset, saattavat kokea kiihtyvän digitalisaation haasteellisena. Heitä saattaa pelottaa käyttää digitaalisia palveluja, ja he saattavat toivoa voivansa asioida edelleenkin henkilökohtaisesti kasvotusten asiakaspalvelijan kanssa. Voikin olla, että tulevaisuudessa digitaalisen asiakaspalvelun yhä yleistyessä ja monipuolistuessa, tietyt tahot saattavat alkaa tarjota erityisryhmille aivan erityistä henkilökohtaista palvelua vastapainona digitalisaation valta-asemalle. Tämä voisikin olla hyvä suuntaus, koska siten jokainen saisi juuri sellaista asiakaspalvelua kuin toivoo saavansa.

Osa asiakkaista on myös sitä mieltä, että liiallinen digitalisaatio on vaarassa vieraannuttaa ihmiset toisistaan, ja tehdä heistä erilaisten teknisten laitteiden orjia. Jo nyt on nähtävillä, kuinka jopa leikkipuistoissa lapsiaan kaitsevat äidit tuntuvat usein uppoutuvan enemmän älylaitteisiinsa kuin lastensa leikkeihin. Tällaisten kokemusten vastapainoksi saattaakin vähitellen ilmestyä
entistä pehmeämpiä arvoja ja henkilökohtaista palvelua tarjoavia tahoja, joiden kannustuksesta älylaitteet heitetään hetkeksi romukoppaan. Tällaisista marginaalisista ilmiöistä huolimatta digitaalisen asiakaspalvelun tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta, ja se tulee varmasti lisääntymään entisestään.